Zlecanie badań z użyciem mikroskopów SEM

Zlecanie badań z użyciem mikroskopów SEM

Koszt zakupu urządzenia jak mikroskop SEM, czyli mikroskopu elektronowego skaningowego jest bardzo wysoki. Stąd też firmy, które nie mogą pozwolić sobie na tak duży wydatek, bardzo często decydują się na zlecenia tego typu badań. Aktualnie badania z użyciem mikroskopów jak mikroskop SEM http://mikroskopelektronowy.pl/sem/ prowadzone są głównie przez instytuty badawcze, między innymi działające w ramach uczelni wyższych, centrów badawczych. Także usługi świadczą wybrane firmy prywatne dysponujące nowoczesnym zapleczem składającym się z mikroskopów elektronowych.