Reklama internetowa

Reklama internetowa

Rozważania dotyczące szans i zysków mają zgoła innych charakter. Okazuje się bowiem, że owe szanse i zyski nie pojawią się w wyniku świadomego działania człowieka realizującego dobre cele, ale są kreowane przez sam fakt istnienia i funkcjonowania globalnej infrastruktury informacyjnej. Trudno się z tą ostatnią tezą nie zgodzić.


Reklama internetowa http://pl.seeyouup.com/, a zmiany społeczne

Pewnie byłoby to wykonalne, gdybyśmy byli kartezjańską rzeczą myślącą, czystym umysłem. Niestety, wyposażeni jesteśmy też w ciało i wobec tego musimy czasem spać, jeść, a nawet myć się. Najzwyczajniej na świecie może nam brakować czasu i sił na siedzenie przy komputerze dwadzieścia cztery godziny na dobę. Próby spędzania całej doby przy komputerze oczywiście trwają, ale lekarze wskazują, iż grozi to chorobą komputerową, równie groźnym jak alkoholizm czy narkomania. Szczególne znaczenie zyskuje reklama internetowa.


Możliwości kreowane przez społeczeństwo informacyjne są znacznie większe niż nasze możliwości ich wykorzystania. Sytuacja jest tu trochę podobna do entuzjazmu w sprawie kwadrofonii: obiektywnie rzecz biorąc, dźwięk jest być może pełniejszy, wspanialszy, że po prostu tego nie słyszymy. Krótko mówiąc, dzięki informatyzacji faktycznie ilość i jakość formalnie dostępnych nam informacji będzie nieograniczona. Odpowiedź twierdząca na to pytanie nie jest bynajmniej oczywista w nakierowaniu na reklamę internetową.


Wielu autorów twierdzi, iż oddawanie kompetencji do zbierania, analizowania i przekazywania informacji w ręce jednej grupy społecznej, określonej czasem mianem infokracji, jest bardziej niebezpieczne niż brak informacji i to z dwóch powodów: po pierwsze, trudno jest pociągnąć infokrację do odpowiedzialności, a po drugie wytwarza się przekonanie, że oni wiedzą lepiej.

l>