Pozycjonowanie stron google, a współczynnik konwersji

Pozycjonowanie stron google, a współczynnik konwersji

Niski współczynnik konwersji. Na ten parametr ma wpływać sama treść reklamy (to, jakiego typu użytkownicy się nią jak i jej interakcja z samą stroną internetową. Teraz celem jest zidentyfikowanie ewentualnych przyczyn ich funkcjonowania, co pozwoli dokonać poprawek.


Pozycjonowanie stron google http://mateuszkozlowski.pl/

Kiedy myślisz o atrakcyjności reklamy, cały czas miej w głowie jej cel. Jeśli cel osiągany częściej, wyższy będzie współczynnik dotarcia do celu, czyli czynnik konwersji. Jasno definiują one grupę celową. Mogą to być zainteresowani wstępnie tematem, zdecydowani na zakup oraz ci, którzy już kupili instrument i szukają dodatkowych materiałów, jak nuty czy kursy gry. Jeśli współczynnik konwersji reklamy jest niski, a CTR całkiem dobry, jeżeli chodzi o pozycjonowanie stron google.


W tej sytuacji CTR może być całkiem dobry (ze względu na kliknięcia dokonane przez osoby szukające informacji), ale Współczynnik konwersji - dosyć niski, co negatywnie wpłynie na ogólną skuteczność kampanii.


Warto zatem, po zauważeniu takiej lub analogicznej sytuacji, tak zmodyfikować treść reklamy, aby bezpośrednio odnosiła się do biznesowego celu. Na średnią wartość współczynnika konwersji. W kampanii główny wpływ ma skuteczność samej witryny internetowej. Kwestia jej poprawy stanowi szeroki temat - zajmuje się tym analityka internetowa, a jednym z głównych narzędzi analitycznych jest Google Analytics. To narzędzie, które powinna opanować W podstawowym zakresie każda osoba zarządzająca kampanią AdWords.


Istnieje jednak pewne połączenie, interakcja reklamy z treścią strony. Najważniejszą zasadą jest spójność. Jeśli w treści reklamy zawarta jest informacja o 10-procentowym rabacie na wszystkie produkty do końca miesiąca, potwierdzenie tej obietnicy powinno znaleźć się na stronie internetowej. To samo dotyczy informacji o cenach produktów, które powinny być zgodne z tym, co użytkownik widzi na poziomie wyników wyszukiwania.